Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin nimi 

  Anina&Neo Creations Asiakasrekisteri

 2. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Anina&Neo Creation (2898058-1)

  Verkkosivut: www.aninaneo.fi

  Osoite: Leirikaari 24 C 24, 02600 Espoo

  Puh: 040 369 0815

  Sähköposti: aninaneo@gmail.com

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

   Nimi: Tiia Eriksson

   Osoite: Leirikaari 24 C 24, 02600 Espoo

   Puh: 040 369 0815

   Sähköposti: aninaneo@gmail.com

 3. Rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisterin tarkoituksena on verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilauksien arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 4. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja

  Asiakkaan yhteystiedot (Postiosoite, puhelin, sähköposti), tiedot käsitellyistä tilauksista

 5. Rekisterin tietolähteet

  Verkkokauppatilauksen yhteydessä asiakkaalta itseltään saadut tiedot tai verkkokauppaan rekisteröityessä tallennetut tiedot.

 6. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

 7. Rekisterin suojauksien periaatteet

  Henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti luottamuksellisina. 

 8. Tarkastusoikeus

  Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asiakasrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 9. Rekisteritietojen korjaaminen

  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.